admin

Tháng Bảy 11, 2018

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu

Tháng Bảy 11, 2018

Thiết kế logo

Tháng Bảy 4, 2018

Giấy ghi chú – Block notes

Tháng Bảy 4, 2018

Bìa đựng hồ sơ – Folders

Tháng Bảy 4, 2018

Nhãn đĩa – Disk labels

Tháng Bảy 4, 2018

Bao thư – Envelopes

BAO THƯ NHỎ THÔNG SỐ CHUNG – In 4 màu 1 mặt – Kích thước 12x22cm. – Kích thước trải : – Giấy Fort 100, 120grm – Bế dán thành […]
Tháng Bảy 4, 2018

Giấy tiêu đề – Letterheads

Tháng Bảy 4, 2018

Danh thiếp-Namecards

Tháng Bảy 3, 2018

Chào tất cả mọi người!

Chúc mừng đến với WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Hãy chỉnh sửa hay xóa bài viết này, và bắt đầu viết blog!