admin

Tháng Bảy 12, 2018

Standee

Tháng Bảy 12, 2018

Poster giấy

Tháng Bảy 12, 2018

Brochures

Tháng Bảy 12, 2018

Tờ Gấp – Leaflets

TỜ GẤP BA THÔNG SỐ CHUNG – In 4 màu, 1/2 mặt – Kích thước thành phẩm: 9.9×21 cm – Kích thước trải: A4 (21×29.7 cm) – […]
Tháng Bảy 12, 2018

Tờ Rơi – Flyers

Tờ rơi A5 : Kích thước A5 ( 14.8x21cm) Tờ rơi A4: Kích thước A4 ( 21×29.7cm) Tờ rơi A3: Kích thước A3 ( 29.7x42cm)
Tháng Bảy 11, 2018

In PP

In danh thiếp kinh doanh là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong bộ thiết kế thương hiệu của mỗi doanh nghiệp, nhưng họ thường […]
Tháng Bảy 11, 2018

In băng ron

Tháng Bảy 11, 2018

In decal

Tháng Bảy 11, 2018

In biểu mẫu