Ấn phẩm văn phòng

Tháng Bảy 4, 2018

Giấy ghi chú – Block notes

Tháng Bảy 4, 2018

Bìa đựng hồ sơ – Folders

Tháng Bảy 4, 2018

Nhãn đĩa – Disk labels

Tháng Bảy 4, 2018

Bao thư – Envelopes

BAO THƯ NHỎ THÔNG SỐ CHUNG – In 4 màu 1 mặt – Kích thước 12x22cm. – Kích thước trải : – Giấy Fort 100, 120grm – Bế dán thành […]
Tháng Bảy 4, 2018

Giấy tiêu đề – Letterheads

Tháng Bảy 4, 2018

Danh thiếp-Namecards