Ấn phẩm quảng cáo

Tháng Bảy 31, 2018

TỜ RƠI A5

THÔNG SỐ CHUNG – In 4 màu. 1/2 mặt – Kích thước: A5 ( 14.8x21cm) – Giấy Couche – Cán màng: Không
Tháng Bảy 31, 2018

TỜ RƠI A3

– In 4 màu, 1/2 mặt – Kích thước: A3 ( 29.7x42cm) – Giấy Couche – Cán màng: Không
Tháng Bảy 31, 2018

TỜ RƠI A4

THÔNG SỐ CHUNG – In 4 màu, 1/2 mặt – Giấy Couche – Kích thước: A4 ( 21×29.7cm) – Cán màng: Không
Tháng Bảy 30, 2018

In catalogue

in catalogue, in profile, in catalogue giá rẻ Qui cách in catalogue – Kích thước thành phẩm : theo yêu cầu của khách hàng. – Qui […]
Tháng Bảy 29, 2018

TỜ GẤP ĐÔI

TỜ GẤP ĐÔI THÔNG SỐ CHUNG – In 4 màu, 1/2 mặt – Kích thước thành phẩm: 14.5 x20.5 cm – Kích thước trải: A4 ( 21×29.7cm) – Giấy […]
Tháng Bảy 12, 2018

Cẩm Nang – Catalogues

Tháng Bảy 12, 2018

Phiếu Quà Tặng – Gift Vouchers

Tháng Bảy 12, 2018

Băng Rôn – Banroll

Tháng Bảy 12, 2018

Standee