Tờ gấp

Tháng Bảy 29, 2018

TỜ GẤP ĐÔI

TỜ GẤP ĐÔI THÔNG SỐ CHUNG – In 4 màu, 1/2 mặt – Kích thước thành phẩm: 14.5 x20.5 cm – Kích thước trải: A4 ( 21×29.7cm) – Giấy […]
Tháng Bảy 12, 2018

Tờ Gấp – Leaflets

TỜ GẤP BA THÔNG SỐ CHUNG – In 4 màu, 1/2 mặt – Kích thước thành phẩm: 9.9×21 cm – Kích thước trải: A4 (21×29.7 cm) – […]