Tờ rơi

Tháng Bảy 31, 2018

TỜ RƠI A5

THÔNG SỐ CHUNG – In 4 màu. 1/2 mặt – Kích thước: A5 ( 14.8x21cm) – Giấy Couche – Cán màng: Không
Tháng Bảy 31, 2018

TỜ RƠI A3

– In 4 màu, 1/2 mặt – Kích thước: A3 ( 29.7x42cm) – Giấy Couche – Cán màng: Không
Tháng Bảy 31, 2018

TỜ RƠI A4

THÔNG SỐ CHUNG – In 4 màu, 1/2 mặt – Giấy Couche – Kích thước: A4 ( 21×29.7cm) – Cán màng: Không
Tháng Bảy 12, 2018

Tờ Rơi – Flyers

Tờ rơi A5 : Kích thước A5 ( 14.8x21cm) Tờ rơi A4: Kích thước A4 ( 21×29.7cm) Tờ rơi A3: Kích thước A3 ( 29.7x42cm)