Ấn phẩm quảng cáo

Tháng Bảy 12, 2018

Poster giấy

Tháng Bảy 12, 2018

Brochures

Tháng Bảy 12, 2018

Tờ Gấp – Leaflets

TỜ GẤP BA THÔNG SỐ CHUNG – In 4 màu, 1/2 mặt – Kích thước thành phẩm: 9.9×21 cm – Kích thước trải: A4 (21×29.7 cm) – […]
Tháng Bảy 12, 2018

Tờ Rơi – Flyers

Tờ rơi A5 : Kích thước A5 ( 14.8x21cm) Tờ rơi A4: Kích thước A4 ( 21×29.7cm) Tờ rơi A3: Kích thước A3 ( 29.7x42cm)